Stowarzyszenie „Niezapominajka” zainicjowało swoją działalność w grudniu 2007 roku. Przez ten okres duża liczba podopiecznych skorzystała z organizowanych przez nas zajęć terapeutycznych, wielu nadal w nich uczestniczy.

Środki finansowe otrzymywane na realizację , składanego co roku projektu, dotowanego przez Gminę Wrocław są niewystarczające na działalność statutową stowarzyszenia. Dodatkowe dochody, pozyskiwane z 1% podatku uzupełniają budżet organizacji.

Prosimy o wspieranie tak ważnej inicjatywy jaką jest działalność Stowarzyszenia Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci „ Niezapominajka” na rzecz osób z chorobą otępienną.

Nasze konto:

BZ WBK S.A. WROCŁAW UL. RYNEK 9/11 50-950 WROCŁAW

nr konta 88 1090 1522 0000 0001 0846 6979

KRS 0000294642

Po kliknięciu więcej: dalsze informacje