Stowarzyszenie „Niezapominajka”, zgodnie z założeniami statutowymi, adresuje swoje inicjatywy i działania do osób zmagających się z chorobami otępiennymi. Wyznaczone cele urzeczywistniamy organizując zajęcia terapeutyczne, które prowadzą zatrudniani przez nas specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Nasi terapeuci posiadają gruntowne przygotowanie zawodowe. Są absolwentami Akademii Medycznej w Lublinie  i Uniwersytetu Łódzkiego. Dysponują wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu opieki medycznej i metodyki pedagogicznej. Terapeuci i koordynator stowarzyszenia uczestniczą w szkoleniach, zjazdach i konferencjach o tematyce chorób neurodegeneracyjnych. Są osobami otwartymi i wrażliwymi, kompetentnymi i kreatywnymi. Terapeuci, w pracy z uczestnikami zajęć, wykorzystują szeroką gamę metod i technik do aktywizacji funkcji poznawczych, podtrzymywania sprawności fizycznej, dbania o formę psychiczną.

Podejmowane działania terapeutyczne spowalniają przebieg choroby, pomagają beneficjentom zajęć przeżywać pozytywne emocje, doświadczać akceptacji i poznawać nowe środowisko oraz integrować się ze środowiskiem ludzi zdrowych. Organizujemy wspólne wyjścia i wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami różnych środowisk. Mamy nadzieję, że wzajemne przenikanie się świata osób chorych i zdrowych, zaowocuje tolerancją, zrozumieniem i empatią.

Rodziny i opiekunów chorych otaczamy wsparciem psychologicznym i duchowym, pogłębiamy ich wiedzę o chorobie Alzheimera i Parkinsona, udzielamy porad dotyczących działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pomagamy w załatwianiu spraw codziennych i urzędowych. Opiekunowie, dzięki pozostawianiu chorych na zajęciach, zyskują czas na „złapanie drugiego oddechu” i oderwanie się od codziennych trosk związanych z chorobą bliskich.