Otrzymane pieniądze przeznaczyliśmy w roku 2013 na: