Stowarzyszenie „Niezapominajka” prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną, której celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu chorób otępiennych oraz optymalizacja sprawowanej opieki. Działania te skierowane są  do opiekunów, rodzin i osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Stowarzyszenie realizuje  działalność edukacyjno–informacyjną poprzez prowadzenie:

·      spotkań z psychiatrą, neurologiem, mgr pielęgniarstwa, pracownikiem MOPS-u

·     wykładów organizowanych przez Fundację Alzheimerowską we Wrocławiu wraz z Ośrodkiem Naukowo- Badawczo- Dydaktycznym w Ścinawie

·      szkoleń prowadzonych przez terapeutów stowarzyszenia „Niezapominajka”

·      konsultacji indywidualnych prowadzonych przez terapeutów i koordynatora stowarzyszenia

·      porad telefonicznych

Spotkania, szkolenia, wykłady, konsultacje indywidualne prowadzone są z naciskiem na praktyczne aspekty pracy z osobą  niesamodzielną w codziennym życiu

Pomagamy opiekunom rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie sprawowania opieki, pokazujemy sprawdzone sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, doradzamy  jak kształtować  prawidłowy kontakt z chorym, który ułatwi wzajemną komunikację i lepsze funkcjonowanie podopiecznego. Uwrażliwiamy młode pokolenie na potrzeby ludzi wiekowo zaawansowanych i schorowanych. Wspólne spotkania okolicznościowe są okazją do poznawania się nawzajem i obdarowywania się radością i serdecznością.

W celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, organizujemy dla mieszkańców Wrocławia otwarte wykłady na tematy:

·       Rozpoznawanie i leczenie chorób otępiennych.

·       Opieka i pielęgnacja podopiecznego.

·       Działania terapeutyczne w zakresie aktywności.

·       Pomoc instytucjonalna.


Zdobyta teoretycznie i praktycznie wiedza ma pomóc i służyć rodzinom oczekującym takiego wsparcia.