Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci „Niezapominajka” zostało założone w 2005 roku. Od 2007 roku jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem finansowanym z dotacji Gminy Wrocław oraz organizacją pożytku publicznego.  Współpracujemy z Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław, Sektorem 3, Centrum Seniora.

Statutowymi zadaniami Stowarzyszenia „Niezapominajka” są:

 • aktywizowanie osób z zaburzeniami otępiennymi
 • wspieranie psychiczne i duchowe chorych i ich rodzin
 • integrowanie ze środowiskiem oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej
 • zmienianie stereotypowego postrzegania osób z demencją
 • odciążanie fizyczne i psychiczne rodzin
 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej

Założone zadania realizujemy przez prowadzenie:

 • terapii grupowej , zajęć edukacyjnych
 • propagowanie wiedzy o chorobie Alzheimera i Parkinsona
 • podnoszenie jakości sprawowanej opieki opiekunów/rodzin (szkolenia, warsztaty)
 • udzielanie informacji dotyczących chorób otępiennych z zakresu medycyny, psychologii, działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • objaśnianie postępowania przy załatwianiu spraw socjalno-prawnych (przysługujące ulgi i uprawnienia)
 • oddziaływanie na społeczność lokalną przez włączanie do niej chorych
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin (wycieczki, wspólne wyjścia do muzeum, teatru, ogrodu botanicznego, spotkania świąteczne, rozmowy z księdzem)
 • indywidualne poradnictwo prowadzone przez terapeutów i koordynatora
 • konsultacje telefoniczne

Informujemy, że w dniach 1-3 czerwca 2018r. uczestniczyliśmy w Konferencji Alzheimer Polska zorganizowanej w Zielonej Górze.

Celem konferencji byla:

 • konsolidacja wszystkich stowarzyszeń zajmujących się chorymi na chorobę Alzheimera i chorych z zespołami ostępiennymi.
 • opracowanie założeń programu opieki dla grupy tych chorych.