Uwaga beneficjenci Stowarzyszenia: w dniach od 01 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. jest przerwa wakacyjna w zajęciach terapeutycznych.

Zajęcia terapeutyczne skierowane są do osób cierpiących na zaburzenia pamięci powstałe na tle chorób otępiennych. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie orzeczenia lekarskiego z rozpoznaną choroby Alzheimera lub Parkinsona. Honorujemy skierowanie od lekarza specjalisty /neurologa lub psychiatry/ na grupową terapię zajęciową. Oba dokumenty powinny zawierać informację o współistniejących chorobach /wzór w załączeniu/. Terapeuta na podstawie wywiadu z chorym i opiekunem wyznacza odpowiednią grupę. Nowy uczestnik oraz opiekun zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zajęć. Zajęcia trwają 2 godziny z krótką przerwą na odpoczynek.

Zajęcia terapeutyczne są prowadzone

w poniedziałki, wtorki i środy

  • grupa I od godz. 10.00 - 12.00
  • grupa II od godz. 12.15 – 14.15

Zajęcia odbywają się w budynku, który znajduje się obok kościoła św. M. Kolbego ul. Horbaczewskiego 20, sala 3, (I piętro).
Informacja o Stowarzyszeniu „Niezapominajka” umieszczona jest na drzwiach.
W budynku funkcjonuje winda.

Stowarzyszenie „Niezapominajka” oferuje różnokierunkowe zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, arteterapia, kinezjologia, trening pamięci, trening orientacji w rzeczywistości, terapia reminescencyjna), które aktywizując podopiecznego, umożliwiają mu przeżywanie satysfakcji i radości, poprawiają samopoczucie, podtrzymują kontakty społeczne, wzmacniają niezależność i poczucie własnej tożsamości. Są także szansą na przerwanie monotonii codziennego życia i okazją do zaangażowania w sensowne działania.

Przez cały czas trwania zajęć chorzy znajdują się pod opieką terapeuty. Dzięki temu opiekunowie mają chwilę tylko dla siebie, którą mogą wykorzystać na krótki relaks lub załatwienie własnych spraw. Z zasady obecność opiekunów na zajęciach nie jest konieczna. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą terapeuty, mogą towarzyszyć podopiecznym.

Do pobrania:

Regulamin Stowarzyszenia

Oświadczenie