Otrzymane pieniądze przeznaczyliśmy w roku 2022 na:

jednodniową wycieczka autokarowa do Sulistrowiczek z pieczeniem kiełbasek i z biesiadą przy ognisku,                                                      wycieczkę kolejką turystyczną  ulicami naszego miasta Wrocławia,                                                                                                                         wycieczkę do wrocławskiego ZOO- Oceanarium,                                                                                                                                                 wycieczkę do Panoramy Racławickiej .                                                                                                                                                         

    Wycieczki te dały beneficjentom i ich opiekunom wiele radości i poczucie bycia mieszkańcem miasta Wrocławia. 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM BARDZO A BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.