Dnia 13.09.2023 odbyła się uroczystość w Sali Wielkiej Ratuszu gdzie podziękowano osobom zaangażowanym w programy profilaktyki i wsparcia dla  osób zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego  lub  z doświadczeniem choroby psychicznej  we Wrocławiu.                    Podziękowania  wręczał  Prezydent Wrocławia  Jacek Sutryk.