Po 2  miesięcznej przerwie wakacyjnej  04.09.2023 wracamy na  zajęcia terapeutyczno-grupowe.  Zapraszamy