ROK 2022

Od 17.01.2022 roku do 31.12.2022 roku  jest realizowany projekt PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ I CHORÓB PSYCHICZNYCH  WSRÓD MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA  MODUŁ II  Wsparcie osób z zespołami otępiennymi  i zaburzeniami psychogeriatrycznymi , ich rodzin  i opiekunów .

Projekt dotowany jest  przez Gminę Wrocław z siedzibą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8

Umowa dotacyjna Nr P/PSYCH/3/2022

 

ZADANIA:

1.Organizowanie i prowadzenie  różnych form pomocy i wsparcia( np.. warsztaty , zajęcia indywidualne, grupowe  itp.)                                                                                                                                                                                                          -grupowe , indywidualne, hybrydowe(bezpośrednie i zdalne zajęcia edukacyjno-korekcyjne w zakresie zaburzeń pamięci:

2. Prowadzenie zajęć edukacyjno- korekcyjnych dla osób starszych z zaburzeniami pamięci,                                                                                                                                                                                                                      a.-podtrzymywanie i stymulowanie procesów poznawczych,                                                                                                                   b. prowadzenie  zajęć aktywności ruchowej i aktywizacji społecznej,                                                                                                    c. zwiększanie  aktywności  psychicznej  i społecznej – propagującej  aktywność ruchową wśród beneficjentów i ich     

    opiekunów/rodzin                                                                                                                                                                                             3. Opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

4. Monitorowanie realizacji zadania oraz prowadzenie ewaluacji

Zajęcia grupowe, indywidualne i  hybrydowe realizowane są:                                                                                    poniedziałek: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa od godz.12.15 do 14.15                                                                      wtorek: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa  od godz.12.15 do 14.15                                                                              środa: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa  od godz.12.15 do 14.15                                                                              z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych : 18.04.2022, 03.05.2022, 01.11.2022, z przerwą wakacyjną od 01.07.2022r.   do 31.08.2022 r.

Bezpłatne porady telefoniczne udzielane są w każdy poniedziałek, wtorek, środa. od godziny: 17.00 do godz. 18.00

 projekt współfinansowany przez gminę Wrocław

adres internetowy zleceniodawcy – www.wroclaw.pl