Od 18.01.2021 roku do 31.12.2021 roku  jest realizowany projekt PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKA ZABURZEŃ I CHORÓB PSYCHICZNYCH  WSRÓD MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA  MODUŁ II  Wsparcie osób z zespołami otępiennymi  i zaburzeniami psychogeriatrycznymi , ich rodzin  i opiekunów .

Projekt dotowany jest  przez Gminę Wrocław z siedzibą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8

Umowa dotacyjna Nr P/PSYCH/6/2021

 

ZADANIA:

1.Organizowanie i prowadzenie  różnych form pomocy i wsparcia( np.. warsztaty , zajęcia indywidualne, grupowe  itp.)                                                                                                                                                                                                                             -grupowe , indywidualne, hybrydowe(bezpośrednie i zdalne zajęcia edukacyjno-korekcyjne w zakresie zaburzeń pamięci:

2. Prowadzenie zajęć edukacyjno- korekcyjnych dla osób starszych z zaburzeniami pamięci,                                                                                                                                                                                                                      a.-podtrzymywanie i stymulowanie procesów poznawczych,                                                                                                                            b. prowadzenie  zajęć aktywności ruchowej i aktywizacji społecznej,                                                                                                              c. zwiększanie  aktywności  psychicznej  i społecznej – propagującej  aktywność ruchową wśród beneficjentów i ich opiekunów/rodzin                                                                                                                                                                                                 3. Opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

4. Monitorowanie realizacji zadania oraz prowadzenie ewaluacji

Zajęcia grupowe, indywidualne i  hybrydowe realizowane są:                                                                                  poniedziałek: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa od godz.12.15 do 14.15                                                                      wtorek: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa  od godz.12.15 do 14.15                                                                            środa: I grupa od godz.10.00-12.00, II grupa  od godz.12.15 do 14.15                                                                              z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych : 05.04.2021, 03.05.2021, 01.11.2021, z przerwą wakacyjną od 01.07.2021r. do 31.08.2021 r.

Bezpłatne porady telefoniczne udzielane są w każdy poniedziałek, wtorek, środa.
od godziny: 17.00 do godz. 18.00

 

adres internetowy zleceniodawcy – www.wroclaw.pl

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy herby wrocławia            Znalezione obrazy dla zapytania obrazy opp