OD 18 stycznia 2021 rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu: Promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka chorób i zaburzeń  wśród mieszkańców Wrocławia. Wsparcie osób w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, kryzysach psychicznych oraz osób z zespołami otępiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi i ich rodzin, opiekunów. Moduł II