Jak rozpoznać pierwsze objawy Alzheimera.                                                                                                Objawy, które mogą oznaczać chorobę Alzheimera, to najczęściej:                                                                  ■ Zaburzenia pamięci – powtarzanie pytań, zapominanie, problemy z przypomnieniem niedawnych wydarzeń.      ■ Zaburzenia wzrokowo-przestrzenne – niewielkie zaburzenia w poruszaniu się, trudności w rysowaniu.                ■ Zaburzenia językowe – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy.                          ■ Zmiany osobowości – drażliwość, obojętność, apatia, depresja.                                                                    ■ Zaburzenia wykonawcze – trudności w ocenie sytuacji, przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej.                                                                                                         ■ Zaburzenia ruchowe – spowolnienie ruchowe, zaburzenia postawy ciała, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni (objawy parkinsonowskie).