W 2015 roku realizujemy program REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ ORAZ Z ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI(1505) dotowany z gminy Wrocław współfinansowanym  przez Gminę Wrocław. 

W ramach programu prowadzone są następujące działania:

  • zajęcia edukacyjno-korekcyjne dla osób z zaburzeniami pamięci,
  • zajęcia terapeutyczne  stymululujące procesy pamięci
  • działania edukacyjne - porady o tematyce opiekuńczo-pielęgnacyjnej,
  • w zakresie umiejetnosci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w opiece nad osobą z chorobą Alzeheimera i chorobą Parkinsona. 
  • spotkania integracyjne [wycieczki, wyjścia, spotkania okolicznościowe, kulturalne],
  • działania promujące zdrowy styl życia i aktywnośc fizyczną: "Dzień dla Serca", "Dzień Sportu", "Wzmacnianie odporności", 
  • bezpłane poradnictwo  w siedzibie stowarzysznia oraz poradnictwo telefoniczne
  • działania na rzecz pomocy i wspracia beneficjentów i ich opiekunów/rodzin - wolontariat.

Działania realizowane w ramach programu REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH KRYZYSEM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ ORAZ Z ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI(1505) dotowany z gminy Wrocław. 


Logo OPPLogo Wrocław

www.bip.um.wroc.pl

Kordynator projektu: Jolanta Tetela-Płaszewska